15 มกราคม 2553

โปรแกรม Text to Speech


เว็บรวม Text-to-Speech
http://www.speakcomputer.com/
SpeakComputer version 2.5.0 - free download

Cepstral, LLC
ตัวสร้างเสียงที่เหมือนคนพูด มากกว่า ของไมโครซอฟต์ Anna


ไม่มีความคิดเห็น: